Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:355412 kpl

Etusivu

Tämä sivusto on aloitettu 2/2006; tässä osoitteessa 11/2008.

TTH:n hoidon onnistumisen tärkeimmät edellytykset lyhyesti:

  • Opettele tekemään tällä sivustolla esitellyt asentohoidon liikesarjat mahdollisimman tarkasti.
  • Varaa aika kalevalaiselta jäsenkorjaajalta heti asentohoidon alkaessa. Varaa uusintakäynti 2 - 3 kuukauden kuluttua ensimmäisestä ja sen jälkeen 3 - 4 kuukauden välein oireista riippuen. Katso www.kansanlaakintaseura.fi

  • Jos käytät silmälaseja, pyydä näöntarkastus, joka perustuu silmien yhteisnäköön. Hanki sen perusteella samantehoiset linssit laseihin. Seuraa mahdollisia muutoksia silmien näkökyvyssä ja päivitä linssit tarvittaessa. Katso Tarvitaanko muuta?

  • Jos edellä mainitut asiat eivät ole kunnossa, älä tee asentohoitoa kovin usein tai ollenkaan. Usein toistuva  epätarkka asentohoito voi aiheuttaa yhä enemmän / hankalampia oireita, jotka varsinkin heikkokuntoisille voivat olla kohtalokkaita. Samoin voi käydä silloinkin, kun muut tarvittavat toimenpiteet puuttuvat, vaikka liikesarjat hallittaisiin hyvin. Katso TTH:n oireita

  • Seuraa päivityksiä, koska asentohoitotekniikkaan saattaa yhä tulla muutoksia.

Viimeisimmät päivitykset:

5.5.2019: Yläkaarien liikesarjan aloitusasennon ja liikesarjan loppuosan hienosäätöä: katso Opastusvideon ohjeet tekstinä Ei muutoksia opastusvideossa.

31.1.2019 tekstien tekninen päivitys (ei koske teemasivuja)

Ote luvusta: Tasapainoaistin ja TTH:n hoitotekniikan kehitys v. 2005 alkaen

Tässä luvussa kuvaan yhteenvetona sitä, miksi ja miten tasapainoaistin hoito on kehittynyt sellaiseksi kuin sitä tällä sivustolla esittelen; siis asentohoito on vain osa tasapainoaistin hoitoa.

Asentohoitotekniikan kehittelyä voi verrata salapoliisin työhön. On ollut kyse melko pienen elimen hoitamisesta liikesarjoilla, joissa koko vartalo on mukana. Erilaisten kallistusten ja kiertojen hiominen on edennyt muutamien asteiden tarkkuudella sekä hoitorytmin testaaminen sekunnin, jopa puolen sekunnin tarkkuudella. Tämä prosessi on ollut melko hidas sen vuoksi, että on täytynyt testata yksi muutos kerrallaan, jotta sen vaikutuksesta on saanut varmuuden ennen seuraavaa muutosta. Jos muutos ei ole ollut toivottu, on ollut palattava taaksepäin. Edestakaisliikettä on aiheutunut siitäkin, että muutokset kallistuksissa ja kierroissa on täytynyt testata eri hoitorytmeillä ja päinvastoin.

Tämä kaikki on ollut tarpeen, koska asentohoidon liikkeiden muotoa saati rytmiä on ollut vaikea päätellä yksiulotteisista kuvista tai edes luonnollista kokoa olevasta 3D-mallista, vaikka ne ovat antaneetkin osviittaa.

Edelleenkin on mahdollista, että asentohoitojen liikesarjoihin voi tulla muutoksia. Korostan sitä, että parhaan mahdollisen hoitotuloksen saaminen voi tarkoittaa pieniä henkilökohtaisia muunnelmia tässä esitetyistä liikesarjoista. Hyvän hoitotuloksen tunnistaminen vaatii käsitystä siitä, miten tasapainoaisti vaikuttaa kehoon.

13.6.2018

Opastusvideo YouTubessa on päivitetty.

Googlaa:

00 Asentohoidon liikesarjat TTH:n hoitoon

Jokaiseen liikesarjaan on tullut muutoksia, joiden tarkoitus on edelleen

täsmentää liikeratoja ja pienentää niiden kiertosädettä.

- Vaakakaaren liikesarjassa on otettu käyttöön apuväline.

- Yläkaaren liikesarja tehdään jakkaralla, mikä voi myös helpottaa

    liikesarjan tekemistä.

- Takakaaren liikesarjassa on entistä vähemmän pään kiertoliikkeitä.

- Videot sisältävät vain vasemmanpuoleiset liikesarjat.

- Oikeanpuoleiset liikesarjat tehdään peilikuvina videolla nähtäviin verrattuna.

- Jos haluat pysäytyskuvan, klikkaa ruutua hiiren vasemmalla painikkeella.

. Yhtäjaksoiset liikesarjat videolla kestävät kukin noin 13 sekuntia.

Katso tarkemmin Opastusvideon ohjeet tekstinä

- Yhtäjaksoiset liikesarjat ilman pysähdyksiä sopivat todennäköisesti useimmille.

- Hidastettuja, yhtäjaksoisia liikesarjoja tarvitsevat todennäköisesti vaikeampioireiset henkilöt.

- Monioireisten, hankalien yhdistelmien hoitoon saatetaan tarvita myös pysähdyksiä tai erilaisia kallistuskulmia.

- - - On mahdollista, että yhdellä ja samalla henkilöllä jokaisen kaarikäytävän liikesarjan täytyy olla hiukan erilainen kuin muut. Esimerkiksi yksi kaarikäytävä / osa kaarikäytävistä puhdistuu nopealla, yhtäjaksoisella liikesarjalla, toinen hitaammalla yhtäjaksoisella, kolmas saattaa vaatia yhden tai useammankin pysähdyksen, neljäs pysähdysten lisäksi myös hitaamman hoitorytmin.